Lộ trình Thời gian khởi hành Giá cước Điểm số
Điểm đi : -1- Quận, Huyện khác-Hà Nội
Điểm đến : -Thị xã Phổ Yên-Thái Nguyên
23-08-2019
Khoảng thời gian đi :Từ 20h den 21h
450.000 VNĐ 0/10