Lộ trình Thời gian khởi hành Giá cước Điểm số
Điểm đi : 1- Phố/Đường/Xã khác-Xuân Tr­ường-Nam Định
Điểm đến : 1- Phố/Đường/Xã khác-1- Quận, Huyện khác-Hà Nội
27-08-2029
Khoảng thời gian đi :4h đến 21h hàng ngày
1.000.000 VNĐ 0/10